INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dn. 1-7 grudnia 2019 r. dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji gościł z wizytą studyjną w University College London w Wielkiej Brytanii. W ramach wizyty odbył szkolenie pt. Leaders in University Management organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Unii Europejskiej.

Wizyta studyjna miała na celu poprawienie kompetencji kadry zarządzającej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie m.in. konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, rozwoju kluczowych kompetencji uczelni. Zajęcia prowadzili doświadczeni pracownicy administracji i kadry akademickiej UCL.

Dr Łukasz Święcicki znalazł się wśród 14 przedstawicieli polskich uczelni wyższych, którzy wzięli udział w szkoleniu.