INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dzięki staraniom prof. Wojciecha Goneta oraz dra Bartłomieja Suchodolskiego w ramach programu Erasmus+ podpisana została umowa z Masaryk University.

Studenci kierunku Administracja i pracownicy Instytutu w ramach Programu Erasmus+ mogą wyjechać na 54 uczelnie w 17 krajach - Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włoch, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Turcja. Cały czas prowadzone są praca mające na celu dalsze poszerzenie oferty uczelni partnerskich.