INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 15-24 kwietnia 2020 roku w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji gościł profesor wizytujący – prof. Jan Žukovskis z Vytautas Magnus University na Litwie.

Profesor poprowadził wykłady z przedmiotów „Podstawy ekonomii” oraz „Podstawy organizacji i zarządzania” dla studentów pierwszego roku na kierunku Administracja. W związku z panującym obecnie stanem epidemii zajęcia prowadzone były on-line za pomocą platformy Google Meet.