INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

21 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z Panem Grzegorzem Michałowskim - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. Pan Naczelnik poruszył ważną i aktualną tematykę funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej w warunkach zagrożenia epidemicznego. Odpowiedział także na liczne pytania dotyczące m.in. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, o czy świadczyła bardzo wysoka liczba słuchaczy, wśród których znaleźli się nie tylko Pracownicy i Studenci UPH, ale również osoby spoza Uniwersytetu.

Spotkanie było efektem zawartego z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Urzędem Skarbowym w Radzyniu Podlaskim.

Planowane są kolejne tego typu spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszamy.