INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

29 maja 2020 r. odbyło się z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji szkolenie on-line zatytułowane „Nie taki pracodawca straszny – spokojnie to tylko rozmowa!”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Biura Karier UPH – pan dr inż. Krzysztof Kalinowski oraz pan mgr Michał Boratyński, którzy przedstawili licznie zebranym studentom najważniejsze informacje dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zasad prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.