INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 12 czerwca 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo w świetle wyzwań XXI wieku. Konferencja ma charakter cykliczny – w tym roku odbyła się po raz drugi. Po raz pierwszy jednak odbyła się w formie on-line. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego oraz przez Koło Naukowe Administratywistów działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych przy wsparciu Pani dr Katarzyny Wojewody-Buraczyńskiej oraz Pana dr Karola Pachnika.

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób z 15 krajowych ośrodków naukowych. Problematyka poruszana podczas konferencji była bardzo zróżnicowana. Można jednak w pewnym uproszczeniu pogrupować wygłoszone wystąpienia wokół kilku głównych wątków tematycznych: prawnej regulacji aktywności internetowej, ochronie danych osobowych, nowym typom przestępstw, w tym przestępstwom popełnianym on-line, prawom i wolnościom człowieka, regulacjom z zakresu prawa podatkowego, ochronie środowiska, prawnej regulacji transportu, w tym transportu międzynarodowego, regulacjom prawa pracy. Podczas wystąpień prelegenci zwracali uwagę na szczególne wyzwania, jakie obecna sytuacja epidemiologiczna postawiła przed legislatorem.

 

dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska