INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020 r., ISBN 978-83-8187-878-4.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.

Pan prof. dr hab. Wojciech Gonet jest autorem wstępu, komentarza do art. 1-2c, 8, 9, 9a, 10, 16-19 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, komentarza do art. 11-13 do ustawy z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, komentarza do art. 3, 5, 6, 7, 8 do ustawy z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, niektórych innych ustaw oraz zakończenia. Drugim współautorem jest pan prof. dr hab. Paweł A. Blajer z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Recenzentem publikacji była pani prof. dr hab. Aneta Suchoń z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, referendarzy sądowych, pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dla prawników zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz dla wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ustroju rolnego.

Więcej informacji na temat publikacji znaleźć można na stronie Wydawnictwa Wolters Kluwer.