INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-524-0

W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Pan prof. dr hab. Wojciech Gonet jest autorem rozdziału 4. „Kontrola gospodarowania mieniem w samorządowych osobach prawnych i gminnych spółkach osobowych”, rozdziału 3. pkt 3.4. „Nadzór sprawowany przez wojewodę”, pkt 3.5. „Uprawnienia kontrolne sądów administracyjnych”, pkt 3.6. „Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. Jest również współautorem Wstępu i Zakończenia.

Pozostałymi współautorami publikacji są pan dr Michał Biliński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani dr Hanna Wolska z Uniwersytetu Gdańskiego. Recenzentem publikacji był pan prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka przeznaczona jest dla adwokatów i radców prawnych obsługujących samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne, a także dla notariuszy przy poświadczaniu podpisów umów sprzedaży udziałów komunalnych spółek z o. o. oraz dla pracowników administracji samorządowej, zajmujących się gospodarką komunalną. Zainteresuje także pracowników naukowych zajmujących się publicznym prawem gospodarczym oraz studentów kierunków prawo i administracja.

Więcej informacji na temat publikacji znaleźć można na stronie Wydawnictwa Wolters Kluwer.