INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Z dniem 1 listopada br. Rektor UPH powołał na Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pana dr. hab. Arkadiusza Indraszczyka, prof. uczelni