INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 października 2021 roku Rada Dyscypliny nauki prawne Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani dr Katarzynie Wojewodzie-Buraczyńskiej.

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje!