INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zdjęcie przedstawia grupę studentów stojących przed wejściem do Zakładu Karnego w Siedlcach.

We wtorek 12 kwietnia 2022 r. studenci II roku prawa naszego Instytutu odbyli pod opieką dr Agaty Opalskiej-Kasprzak wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej.

Więcej na temat wizyty na stronie Służby Więziennej: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-siedlcach-wizyta-studyjna-studentow-w-zk-siedlce