INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 25-26 kwietnia 2022 r. odbyła się XIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka – „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”.

Organizatorami tego wydarzenia naukowego był Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Polskich.

W konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Dr Agnieszka Dybowska wygłosiła referat nt. „Europejska polityka publiczna dla młodzieży w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”, a dr Jerzy Szukalski nt. „Efektywność ochrony wolności i praw człowieka w systemie Wspólnoty, Niepodległych Państw – zagadnienia wybrane”.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i 30. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej.