INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Z dniem 1 listopada br. Rektor UPH powołał na Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pana dr. hab. Arkadiusza Indraszczyka, prof. uczelni

Z radością informujemy, że w najnowszym rankingu Perspektyw 2020 nasz kierunek Administracja zadebiutował na 9. miejscu w Polsce.

Okładka książki - Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-524-0

W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Okładka książki - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020 r., ISBN 978-83-8187-878-4.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.