INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin

St. Faliński, Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Difin, Warszawa 2019.

27 września 2019 roku pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr Bartłomiej Suchodolski wraz ze studentami – Karoliną Krasuską, Klaudią Zając oraz Radosławem Gielewiczem wzięli udział w Warszawskim Festiwalu Nauki, największej tego typu imprezie popularyzującej naukę w Warszawie i na Mazowszu. Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Pierwsza edycja Festiwalu zorganizowana została w 1997 roku.