INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Siyaset Bilimi ve Yönetim Enstitüsü aşağıdaki alanlarda araştırma yapmaktadır:

1. İdare ve Kamu Yönetimi:

  • Kamu Politikaları,
  • Yerel Yönetim,
  • Yerel ve Bölgesel Kalkınma,
  • Eyalet ve Yerel Yönetim İdaresinin İşleyişi,
  • Kamu Kuruluşlarında Kriz Yönetimi.

2. Sosyal hayatı düzenlemek için bir araç olarak hukuk:

  • Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları,
  • Siyasi ve Yasal Doktrinler,
  • Siyaset ve Hukuk Teorisi,
  • İdare ve Medeni Hukuk ve Pratikteki Uyulamaları,
  • Diğer Sosyal Bilimlerle İlgili Hukuk.