INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Regulamin praktyk zawodowych na kierunkach Administracja i Prawo
Regulamin praktyk zawodowych na kierunkach Administracja i Prawo
Plik PDF
Plik dostępny cyfrowo
 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja (studia I stopnia) i na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym) prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach