INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Administracja, studia I stopnia

Wykaz prowadzących seminaria dyplomowe dla studentów kierunku Administracja, studia I stopnia w roku akademickim 2022/2023
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
  1. dr Michał Krawczyk
  2. dr Bartłomiej Suchodolski
  1. dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni
  2. dr Artur Olszewski
  3. dr Jerzy Szukalski

 

Administracja, studia II stopnia

Wykaz prowadzących seminaria dyplomowe dla studentów kierunku Administracja, studia II stopnia w roku akademickim 2022/2023
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
  1. dr Maciej Andrzejewski
  2. dr Marcin Bider
  1. dr hab. Dorota Strus, prof. uczelni
  2. dr hab. Alina Miruć, prof. uczelni
  3. dr Agata Opalska-Kasprzak

 

O uruchomieniu zapisów studenci zostaną poinformowani drogą mailową.