INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Administracja, studia I stopnia

Wykaz prowadzących seminaria dyplomowe dla studentów kierunku Administracja, studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
 1. dr hab. Stanisław Faliński, prof. uczelni
 2. dr Michał Krawczyk
 1. dr hab. Jerzy Kolarzowski, prof. uczelni
 2. dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. uczelni
 3. dr Bartłomiej Suchodolski
 4. dr Marcin Bider

 

Administracja, studia II stopnia

Wykaz prowadzących seminaria dyplomowe dla studentów kierunku Administracja, studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
 1. dr hab. Urszula Nowicka, prof. uczelni
 2. dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
 1. dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni
 2. dr Monika Niedziółka
 3. dr Dorota Strus

 

Zapisy zostaną uruchomione w systemie USOS w dniu 08.07.2021 r. o czym poinformujemy e-mailowo.