Istituto di Scienze Politiche e Amministrazione

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Kamu Hizmeti, Kamu Yönetimi, Yerel ve Bölgesel Kalkınma Yönetimi,

Yönetim ve Kamu Finansmanında Lisansüstü Çalışmalar