Istituto di Scienze Politiche e Amministrazione

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

  1. prof. Arkadiusz Indraszczyk, PhD - Başkan;
  2. Łukasz Święcicki, PhD - Başkan Yardımcısı;
  3. prof. Stanisław Faliński, PhD - Üye;
  4. prof. Wojciech Gonet, PhD - Üye;
  5. prof. Krzysztof Prokop, PhD - Üye;
  6. Michał Krawczyk, PhD - Sekreter;
  7. Monika Niedziółka, PhD - Üye;
  8. Bartłomiej Suchodolski, PhD - Üye.