Istituto di Scienze Politiche e Amministrazione

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja
Plik PDF
Plik dostępny cyfrowo
 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja (studia I stopnia) prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Prawo
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Prawo
Plik PDF
Plik dostępny cyfrowo
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym) prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach