INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Polityce i Administracji prowadzi badania w następujących obszarach: 

1. Administracja i zarządzanie publiczne:

  • polityki publiczne,
  • samorząd terytorialny, rozwój lokalny i regionalny,
  • funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej,
  • zarządzanie kryzysowe w organizacjach publicznych.

2. Prawo jako narzędzie organizacji życia społecznego:

  • prawo konstytucyjne i prawa człowieka,
  • doktryny polityczne i prawne, teoria polityki i prawa,
  • prawo administracyjne i cywilne, ich zastosowanie w praktyce,
  • prawo w relacji do innych nauk społecznych.