INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Historia Instytutu Nauk o Polityce i Administracji i jego poprzednich form organizacyjnych wpisuje się w historię Wydziału Zarządzania (później: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Początki funkcjonowania kierunku Administracja sięgają Katedry Prawa w Instytucie Zarządzania, która została w 2003 r. przekształcona w Instytut Administracji, Samorządu i Prawa w ramach Wydziału Zarządzania. 

Od 2012 r. Instytut funkcjonował w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Zmiana nazwy wydziału wynikała z przeobrażeń w obszarze działalności naukowej i zmian w profilu kształcenia. W 2016 r. wraz ze zmianą struktury organizacyjnej wydziału Instytut Administracji, Samorządu i Prawa został przekształcony w dwie Katedry: Prawa oraz Administracji i Zarządzania Publicznego, które funkcjonowały obok trzech innych katedr powstałych z Instytutu Zarządzania i Marketingu. Od 1 czerwca 2019 r. obie katedry weszły w skład nowo powstałego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, który od 1 października 2019 r. znalazł się w strukturze Wydziału Nauk Społecznych. Zmiana ta podyktowana została nowym stanem prawnym wynikającym z reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0).