INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. dr Dorota Strus - przewodnicząca, koordynator kierunku Administracja, studia I stopnia;
 2. dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni;
 3. dr hab. Urszula Nowicka, prof. uczelni;
 4. dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni - koordynator kierunku Prawo, jednolite studia magisterskie;
 5. dr Marcin Bider;
 6. dr Monika Niedziółka - koordynator kierunku Administracja, studia II stopnia;
 7. dr Przemysław Czernicki;
 8. dr Anna Owczarczyk;
 9. dr Łukasz Święcicki;
 10. dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska;
 11. lic. Kinga Kapczyńska - studentka II roku na kierunku Administracja, studia stacjonarne II stopnia;
 12. lic. Dariusz Przybyłko - student II roku na kierunku Administracja, studia niestacjonarne II stopnia.