INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. dr hab. Dorota Strus, prof. uczelni - koordynator kierunku administracja, studia I stopnia - przewodnicząca;
 2. dr hab. Stanisław Faliński, prof. uczelni;
 3. dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni;
 4. dr hab. Jerzy Kolarzowski, prof. uczelni;
 5. dr hab. Alina Miruć, prof. uczelni;
 6. dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. uczelni;
 7. dr hab. Urszula Nowicka, prof. uczelni;
 8. dr hab. Kzysztof Prokop, prof. uczelni - koordynator kierunku prawo, jednolite studia magisterskie;
 9. dr Maciej Andrzejewski;
 10. dr Marcin Bider;
 11. dr Przemysław Czernicki;
 12. dr Monika Niedziółka - koordynator kierunku administracja studia II stopnia;
 13. Grażyna Sadło, studentka III roku na kierunku Administracja, studia niestacjonarne I stopnia;
 14. Tomasz Chmiel, student II roku na kierunku Administracja, studia stacjonarne II stopnia.