INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. dr Dorota Strus – koordynator kierunku administracja, studia I stopnia – przewodnicząca;
 2. dr hab. Wojciech Gonet;
 3. dr hab. Urszula Nowicka;
 4. dr hab. Krzysztof Prokop – koordynator kierunku prawo, studia jednolite magisterskie;
 5. dr hab. Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska;
 6. dr Marcin Bider;
 7. dr Monika Niedziółka – koordynator kierunku administracja, studia II stopnia;
 8. dr Przemysław Czernicki;
 9. dr Anna Owczarczyk;
 10. dr Łukasz Święcicki;
 11. Aneta Michałowska, studentka III roku, I stopnia administracji (studia niestacjonarne);
 12. Tomasz Chmiel, student I roku, II stopnia administracji (studia stacjonarne).