INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  1. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni - przewodniczący Rady;
  2. dr Łukasz Święcicki - zastępca przewodniczącego;
  3. dr hab. Stanisław Faliński, prof. uczelni - członek;
  4. dr hab. Jerzy Gieorgica, prof. uczelni - członek;
  5. dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni - członek;
  6. dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni - członek;
  7. dr Michał Krawczyk - sekretarz;
  8. dr Monika Niedziółka - członek;
  9. dr Bartłomiej Suchodolski - członek;
  10. lic. Kinga Kapczyńska - student.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021/2021
Numer posiedzenia
Termin posiedzenia
1
13.11.2020 – godz. 13.30-14.30
2
18.12.2020 – godz. 13.30-14.30
3
08.01.2021 – godz. 13.30-14.30
4
03.02.2021 – godz. 09.00-10.30
5
03.03.2021 – godz. 09.00-10.30
6
07.04.2021 – godz. 09.00-10.30
7
05.05.2021 – godz. 09.00-10.30
8
09.06.2021 – godz. 09.00-10.30
9
07.07.2021 – godz. 09.00-10.30
10
15.09.2021 – godz. 09.00-10.30