INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespół ds. badań nad administracją i politykami publicznymi

 • dr hab. Stanisław Faliński, prof. uczelni – kierownik zespołu
 • dr Michał Krawczyk
 • dr Monika Niedziółka
 • dr Anna Owczarczyk
 • dr Dorota Strus
 • dr Bartłomiej Suchodolski
 • dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

Zespół ds. badań nad gospodarką i finansami publicznymi

 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni – kierownik zespołu
 • dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. uczelni
 • dr Przemysław Czernicki
 • dr Michał Krawczyk
 • dr Monika Niedziółka
 • dr Anna Owczarczyk
 • dr Bartłomiej Suchodolski
 • dr Marek Szajczyk
 • dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska

Zespół ds. badań nad ustrojowymi uwarunkowaniami administracji publicznej

 • dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni – kierownik zespołu
 • dr hab. Jerzy Kolarzowski, prof. uczelni
 • dr hab. Bartosz Nowakowski, prof. uczelni
 • dr hab. Urszula Nowicka, prof. uczelni
 • dr Przemysław Czernicki
 • dr Karol Pachnik
 • dr Łukasz Święcicki
 • mgr Piotr Żywiecki