INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Kierunek Administracja

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku ADMINISTRACJAsemestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA

Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Rozkład zajęć dla III roku: pobierz
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: terminy A / terminy B
Rozkład zajęć dla II roku: terminy A / terminy B
Rozkład zajęć dla III roku: terminy A / terminy B

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: pobierz
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
Rozkład zajęć dla II roku: terminy A / terminy B

 

Kierunek Prawo

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku PRAWOsemestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

ROZKŁADY DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
   
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: pobierz
   

 
Studia podyplomowe

Szczegółowe rozkłady zajęć dla Studiów podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
pobierz
Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym pobierz