ИНСТИТУТ ПОЛИТОЛОГИИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja
Plik PDF
Plik dostępny cyfrowo
 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja (studia I stopnia) prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Prawo
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Prawo
Plik PDF
Plik dostępny cyfrowo
Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym) prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach