INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Polityce i Administracji oferuje swoim Studentom pracę w Studenckich Kołach Naukowych

Przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji działają:

W Kołach Naukowych Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, ucząc się jednocześnie podstaw pracy naukowej i badawczej. Członkowie kół biorą udział w konferencjach naukowych, piszą artykuły i komunikaty, które przedstawiają na konferencjach w Polsce i za granicą. Studenci uczestniczą również w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych UPH promując kierunki studiów prowadzone przez Instytut.