SIYASET BILIMI VE YÖNETIM ENSTITÜSÜ

Siedlce Doğa Bilimleri ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

  1. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni - przewodniczący Rady;
  2. dr Łukasz Święcicki - zastępca przewodniczącego;
  3. dr hab. Stanisław Faliński, prof. uczelni - członek;
  4. dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni - członek;
  5. dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni - członek;
  6. dr Michał Krawczyk - sekretarz;
  7. dr Monika Niedziółka - członek;
  8. dr Bartłomiej Suchodolski - członek;
  9. lic. Tomasz Chmiel - członek.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w roku akademickim 2021/2022

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021/2022
Numer posiedzenia
Termin posiedzenia
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10