SIYASET BILIMI VE YÖNETIM ENSTITÜSÜ

Siedlce Doğa Bilimleri ve Beşeri Bilimler Üniversitesi

Regulamin praktyk zawodowych na kierunkach Administracja i Prawo
Regulamin praktyk zawodowych na kierunkach Administracja i Prawo
Plik PDF
Plik dostępny cyfrowo
 Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Administracja (studia I stopnia) i na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym) prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach