INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Grafika promocyjna Centrum Pomocy Prawnej

В Природничо-Гуманітарному університеті в Сєдльцах створено Центр безкоштовної юридичної допомоги громадянам України, які приїжджають до нашого міста та області в з‘вязку зі складною ситуацією на Україні.

Безкоштовні юридичні консультації надаватимуть юристи – співробітники Інституту політичних та адміністративних наук.

Графік роботи Центру юридичної допомоги громадянам України:

  • вівторок: 15:30-17:00;
  • середа: 10:00-11:30;
  • четвер: 9.00-11.30; 13:30-16:00; 17:00-18:30;
  • плюс четвер - 3/03, 17/03, 31/04, 28/04, 12/05, 26/05, 2/06, 9/06: 11:30 - 13:30.
  • п'ятниця: 8:00-12:00

Ми працюємо над збільшенням кількості людей, бажаючих працювати в нашому Центрі, тому графік роботи може змінитися.

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „60th Anniversary of the European Social Charter. The Current Challenges and Opportunities for Social Rights Protection in the Light of the Revised European Social Charter”. Wziął w niej udział pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr hab. Krzysztof Prokop, który wygłosił referat pt. The Derogation of Social Rights in a State of Emergency, poświęcony możliwości zawieszenia gwarancji praw społecznych w czasie stanu nadzwyczajnego. Konferencję zorganizowała polska sekcja Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC) pod auspicjami Rady Europy. Konferencja odbyła się z okazji sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Europejskiej Karty Społecznej. W jej trakcie prelegenci przedstawili referaty poświęcone ochronie praw społecznych gwarantowanych przez Kartę.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 października 2021 roku Rada Dyscypliny nauki prawne Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani dr Katarzynie Wojewodzie-Buraczyńskiej.

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje!