INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

logo Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę prowadzonym w naszym Instytucie studiom pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Administracja.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim osobom współtworzącym nasz kierunek: Władzom Wydziału i Instytutu, Wykładowcom, Studentom, Pracownikom administracji Instytutu i Dziekanatu.

Okładka książki - Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego

B. Suchodolski, Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2020, ISBN 978-83-66541-30-6.

Z dniem 1 listopada br. Rektor UPH powołał na Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pana dr. hab. Arkadiusza Indraszczyka, prof. uczelni

Z radością informujemy, że w najnowszym rankingu Perspektyw 2020 nasz kierunek Administracja zadebiutował na 9. miejscu w Polsce.