INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-524-0

W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Okładka książki - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020 r., ISBN 978-83-8187-878-4.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.

Miło nam poinformować, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.

Kształcenie prowadzone będzie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Po zakończeniu semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 Redakcja „Kuryera Uniwersyteckiego” przeprowadziła wśród studentów ankietę, dotyczącą m.in. najmilej wspominanych wykładowców i przedmiotów z zakończonego semestru.

Wśród wyróżnionych przez studentów nauczycieli akademickich znalazło się trzech pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

  • dr Michał Krawczyk (Przedmiot: Podstawy prawa cywilnego);
  • dr Bartłomiej Suchodolski (Przedmioty: Rynek kapitałowy i giełda; Zarządzanie procesami);
  • dr Łukasz Święcicki (Przedmiot: Nauka o polityce).

Wyróżnionym wykładowcom gratulujemy, a studentom dziękujemy za udział w zabawie i oddane głosy.