INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 12 czerwca 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo w świetle wyzwań XXI wieku. Konferencja ma charakter cykliczny – w tym roku odbyła się po raz drugi. Po raz pierwszy jednak odbyła się w formie on-line. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego oraz przez Koło Naukowe Administratywistów działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych przy wsparciu Pani dr Katarzyny Wojewody-Buraczyńskiej oraz Pana dr Karola Pachnika.

29 maja 2020 r. odbyło się z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji szkolenie on-line zatytułowane „Nie taki pracodawca straszny – spokojnie to tylko rozmowa!”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Biura Karier UPH – pan dr inż. Krzysztof Kalinowski oraz pan mgr Michał Boratyński, którzy przedstawili licznie zebranym studentom najważniejsze informacje dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zasad prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

21 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z Panem Grzegorzem Michałowskim - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. Pan Naczelnik poruszył ważną i aktualną tematykę funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej w warunkach zagrożenia epidemicznego. Odpowiedział także na liczne pytania dotyczące m.in. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, o czy świadczyła bardzo wysoka liczba słuchaczy, wśród których znaleźli się nie tylko Pracownicy i Studenci UPH, ale również osoby spoza Uniwersytetu.

W dniach 15-24 kwietnia 2020 roku w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji gościł profesor wizytujący – prof. Jan Žukovskis z Vytautas Magnus University na Litwie.

Profesor poprowadził wykłady z przedmiotów „Podstawy ekonomii” oraz „Podstawy organizacji i zarządzania” dla studentów pierwszego roku na kierunku Administracja. W związku z panującym obecnie stanem epidemii zajęcia prowadzone były on-line za pomocą platformy Google Meet.