INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

21 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line z Panem Grzegorzem Michałowskim - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. Pan Naczelnik poruszył ważną i aktualną tematykę funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej w warunkach zagrożenia epidemicznego. Odpowiedział także na liczne pytania dotyczące m.in. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, o czy świadczyła bardzo wysoka liczba słuchaczy, wśród których znaleźli się nie tylko Pracownicy i Studenci UPH, ale również osoby spoza Uniwersytetu.

W dniach 15-24 kwietnia 2020 roku w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji gościł profesor wizytujący – prof. Jan Žukovskis z Vytautas Magnus University na Litwie.

Profesor poprowadził wykłady z przedmiotów „Podstawy ekonomii” oraz „Podstawy organizacji i zarządzania” dla studentów pierwszego roku na kierunku Administracja. W związku z panującym obecnie stanem epidemii zajęcia prowadzone były on-line za pomocą platformy Google Meet.

W dniach 13-15 lutego 2020 r. pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pan dr Bartłomiej Suchodolski wspólnie z panią Anną Bobryk z Działu Promocji i panem Aleksandrem Skumsem z Centrum Języków Obcych wzięli udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Obrazowanie i Kariera” w Mińsku na Białorusi. Podczas targów zachęcali oni młodzież z Białorusi do podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczestniczyli również w spotkaniu zorganizowanym w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, dotyczącym współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i białoruskimi. Dodatkowo podczas spotkania z młodzieżą pragnącą podjąć studia w Polsce pan dr Bartłomiej Suchodolski wygłosił wykład pt. „Ekonomia wokół nas”.

Stoisko UPH zorganizowane zostało w ramach programu „Study in Poland”, którego celem jest popularyzowanie studiów w Polsce. Stoiska UPH i innych polskich uczelni cieszyły się podczas targów ogromną popularnością.

Dzięki staraniom prof. Wojciecha Goneta oraz dra Bartłomieja Suchodolskiego w ramach programu Erasmus+ podpisana została umowa z Masaryk University.