INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 13-15 lutego 2020 r. pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pan dr Bartłomiej Suchodolski wspólnie z panią Anną Bobryk z Działu Promocji i panem Aleksandrem Skumsem z Centrum Języków Obcych wzięli udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Obrazowanie i Kariera” w Mińsku na Białorusi. Podczas targów zachęcali oni młodzież z Białorusi do podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczestniczyli również w spotkaniu zorganizowanym w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, dotyczącym współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i białoruskimi. Dodatkowo podczas spotkania z młodzieżą pragnącą podjąć studia w Polsce pan dr Bartłomiej Suchodolski wygłosił wykład pt. „Ekonomia wokół nas”.

Stoisko UPH zorganizowane zostało w ramach programu „Study in Poland”, którego celem jest popularyzowanie studiów w Polsce. Stoiska UPH i innych polskich uczelni cieszyły się podczas targów ogromną popularnością.

Dzięki staraniom prof. Wojciecha Goneta oraz dra Bartłomieja Suchodolskiego w ramach programu Erasmus+ podpisana została umowa z Masaryk University.

Okładka książki - Global migration, the Polish perspective

J.P. Gieorgica, Global migration, the Polish perspective, Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2019.

Okładka książki - Współczesne problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce

M. Niedziółka, B. Suchodolski (red.), Współczesne problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.