INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Współczesne problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce

M. Niedziółka, B. Suchodolski (red.), Współczesne problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.

W dn. 1-7 grudnia 2019 r. dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji gościł z wizytą studyjną w University College London w Wielkiej Brytanii. W ramach wizyty odbył szkolenie pt. Leaders in University Management organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pomimo „piątku 13-tego" wszystko przebiegło zgodnie z planem. Studenci kierunku Administracja (Justyna Mrozowska, Ewa Pykało, Monika Tymoszuk, Izabela Wojtkowska, Bartłomiej Domański, Karol Foryszewski) przygotowali stoisko zachęcające do podjęcia studiów na tym kierunku oraz związane z tematyką działalności Koła Naukowego Prawa Podatkowego. Opiekunami nadzorującymi organizację stoiska i przebieg akcji promocyjnej byli: dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska i dr Bartłomiej Suchodolski.

Okładka książki - Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin

St. Faliński, Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Difin, Warszawa 2019.