INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji

Instytut Nauk o Polityce i Administracji ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", która odbędzie się w dniach 27-28 września 2023 r.

Więcej informacji o konferencji - http://locgovincome.uph.edu.pl/

Miło nam poinformować, że w dniu 30 listopada 2022 r. dr Jerzy Szukalski z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uczestniczył w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych Uzbekistanu Vladimira Norova, poświęconemu bilateralnym stosunkom uzbecko-polskim, które odbyło się w gmachu Ambasady Republiki Uzbekistanu w Warszawie. Wśród słuchaczy obecni byli przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Po wystąpieniu ministra Norova dr Szukalski udzielił do mediów uzbeckich wywiadu dotyczącego stosunków polsko-uzbeckich, koncentrując się głównie na współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej.

Dr Jerzy Szukalski, oprócz naukowych zainteresowań dotyczących systemu konstytucyjnego i politycznego państw Azji Centralnej, jest również wiceprezesem Stowarzyszenia przyjaźni polsko-uzbeckiej "Dustlik" z siedzibą w Chełmie.

Zdjęcie przedstawia grupę osób biorących udział w spotkaniu.

Zdjęcie przedstawia czterech stojących mężczyzn.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Bodio, minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Vladimir Norov, dr Jerzy Szukalski i ambasador Uzbekistanu w Polsce dr Bakhrom Babaev.

W dniach 25-26 kwietnia 2022 r. odbyła się XIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka – „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”.

Organizatorami tego wydarzenia naukowego był Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Polskich.

W konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Dr Agnieszka Dybowska wygłosiła referat nt. „Europejska polityka publiczna dla młodzieży w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”, a dr Jerzy Szukalski nt. „Efektywność ochrony wolności i praw człowieka w systemie Wspólnoty, Niepodległych Państw – zagadnienia wybrane”.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i 30. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej.