INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Miło nam poinformować, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.

Kształcenie prowadzone będzie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Po zakończeniu semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 Redakcja „Kuryera Uniwersyteckiego” przeprowadziła wśród studentów ankietę, dotyczącą m.in. najmilej wspominanych wykładowców i przedmiotów z zakończonego semestru.

Wśród wyróżnionych przez studentów nauczycieli akademickich znalazło się trzech pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji:

  • dr Michał Krawczyk (Przedmiot: Podstawy prawa cywilnego);
  • dr Bartłomiej Suchodolski (Przedmioty: Rynek kapitałowy i giełda; Zarządzanie procesami);
  • dr Łukasz Święcicki (Przedmiot: Nauka o polityce).

Wyróżnionym wykładowcom gratulujemy, a studentom dziękujemy za udział w zabawie i oddane głosy.

W dniu 12 czerwca 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo w świetle wyzwań XXI wieku. Konferencja ma charakter cykliczny – w tym roku odbyła się po raz drugi. Po raz pierwszy jednak odbyła się w formie on-line. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego oraz przez Koło Naukowe Administratywistów działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych przy wsparciu Pani dr Katarzyny Wojewody-Buraczyńskiej oraz Pana dr Karola Pachnika.

29 maja 2020 r. odbyło się z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji szkolenie on-line zatytułowane „Nie taki pracodawca straszny – spokojnie to tylko rozmowa!”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Biura Karier UPH – pan dr inż. Krzysztof Kalinowski oraz pan mgr Michał Boratyński, którzy przedstawili licznie zebranym studentom najważniejsze informacje dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zasad prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.