INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „60th Anniversary of the European Social Charter. The Current Challenges and Opportunities for Social Rights Protection in the Light of the Revised European Social Charter”. Wziął w niej udział pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr hab. Krzysztof Prokop, który wygłosił referat pt. The Derogation of Social Rights in a State of Emergency, poświęcony możliwości zawieszenia gwarancji praw społecznych w czasie stanu nadzwyczajnego. Konferencję zorganizowała polska sekcja Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC) pod auspicjami Rady Europy. Konferencja odbyła się z okazji sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Europejskiej Karty Społecznej. W jej trakcie prelegenci przedstawili referaty poświęcone ochronie praw społecznych gwarantowanych przez Kartę.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 października 2021 roku Rada Dyscypliny nauki prawne Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani dr Katarzynie Wojewodzie-Buraczyńskiej.

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje!

Zdjęcie przedstawia Adę Jarczyk na tle czerwonej ściany z żółtym napisem Mi Caracas.

22 października odbyło się na spotkanie pt. "Utknąć w Wenezueli na pandemię, czyli mój rok w Caracas", które poprowadziła youtuberka i podróżniczka Adrianna Jarczyk (Gonna Travel).

Grafika promująca Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych

Zapraszamy na Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych. Więcej informacji.