INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zdjęcie przedstawia uczestników Konferencji

11 maja 2023 r. zorganizowana została Konferencja Naukowa „Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka”. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni. Powitania uczestników konferencji dokonali zaś dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UPH, dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS, kierownik Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR, kierownik Zakładu Myśli Politycznej UR.

Wygłoszono 26 referatów podczas sesji plenarnej oraz trzech sekcji tematycznych. Referenci reprezentowali sześć ośrodków akademickich i naukowych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne).

Zdjęcie przedstawia dra Szukalskiego podczas referendum konstytucyjnego

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami dra Jerzego Szukalskiego z pełnienia funkcji międzynarodowego obserwatora referendum konstytucyjnego w Uzbekistanie, które odbyło się 30 kwietnia 2023 r.

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach odbywało się Europejskie Forum Młodych Liderów, które towarzyszyło Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Dr Agnieszka Dybowska z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji została zaproszona do udziału w panelu pt. What is the role of young people in the Europe of tomorrow.

Zdjęcie przedstawia uczestników Europejskiego Forum Młodych Liderów

Zdjęcie przedstawia dr Dybowską i uczestników Europejskiego Forum Młodych Liderów

Okładka skryptu dra Michała Krawczyka

Ukazał się skrypt dr. Michała Krawczyka z wybranymi orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych w zakresie prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego.

Zachęcamy studentów kierunku Prawo ale także kierunku Administracja do nabycia książki, która stanowić będzie istotną pomoc przy zgłębianiu tajemnic prawa cywilnego.