INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Global migration, the Polish perspective

J.P. Gieorgica, Global migration, the Polish perspective, Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2019.