INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950–1975

M. Krawczyk, Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950–1975– wybór archiwaliów z wprowadzeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2022.