Istituto di Scienze Politiche e Amministrazione

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Decyzje Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
Decyzje Dyrektora InstytutuPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Decyzja nr 12/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie określenia zakresu obowiązków Zespołu ds. Programów Studiów pobierz pobierz
Decyzja nr 11/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 10/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. komunikacji internetowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 9/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z zagranicą Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz określenia zakresu jego obowiązków pobierz pobierz
Decyzja nr 8/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. promocji i współpracy ze szkołami Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz określenia zakresu jego obowiązków pobierz pobierz
Decyzja nr 7/2022 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju kierunku Prawo pobierz pobierz
Decyzja nr 6/2022 z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 5/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania propozycji działań mających na celu poprawę wyniku kierunku administracja w rankingu Perspektyw pobierz pobierz
Decyzja nr 4/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie realizacji obowiązków związanych z rozwojem naukowym przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pobierz pobierz
Decyzja nr 3/2022 z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania zespołów kierunkowych ds. oceny efektów kształcenia realizowanych w roku akademickim 2021/2022 pobierz pobierz
Decyzja nr 2/2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie powołania zespołów kierunkowych ds. oceny efektów kształcenia realizowanych w roku akademickim 2021/2022 pobierz pobierz
Decyzja nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 4/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Zespole ds. Programów Studiów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 3/2021 z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunkowych ds. oceny efektów kształcenia realizowanych w roku akademickim 2020/2021 pobierz pobierz
     
Decyzja nr 1/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunkowych ds. oceny efektów kształcenia realizowanych w roku akademickim 2020/2021 pobierz pobierz
Decyzja nr 10/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Dyscypliny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 9/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. Programów studiów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 8/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pobierz pobierz
Decyzja nr 7/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Studiów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz określenia zakresu jego obowiązków pobierz pobierz