INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Stanisław Faliński, profesor uczelni

Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin

St. Faliński, Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Difin, Warszawa 2019.

 

dr hab. Jerzy Paweł Gieorgica, profesor uczelni

Okładka książki - Global migration, the Polish perspective

J.P. Gieorgica, Global migration, the Polish perspective, Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2019.

Okładka książki - Polskie migracje w świetle procesów globalnych

J.P. Gieorgica, Polskie migracje w świetle procesów globalnych, Presscom Sp. z o. o., Wrocław 2018.

 

dr hab. Wojciech Gonet, profesor uczelni 

Okładka książki - Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - komentarz

P.A. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.

Okładka książki - Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.

Okładka książki - Gospodarka komunalna - problematyka realizacji zadań publicznych

M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Gospodarka komunalna - problematyka realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.

Okładka książki - Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

W. Gonet, Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Okładka książki - Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

P. Marquardt, M. Stawiński, W. Gonet, Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Okładka książki - Prawo pierwokupu nieruchomości

W. Gonet, Prawo pierwokupu nieruchomości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

 

dr hab. Urszula Nowicka, profesor uczelni, dr hab. Bartosz Nowakowski, profesor uczelni 

Okładka książki - Od skargi powodowej do decyzji Roty Rzymskiej

U. Nowicka, B. Nowakowski, Od skargi powodowej do decyzji Roty Rzymskiej. Proces o nieważność małżeństwa po Mitis Iudex w pytaniach i odpowiedziach, Urszula Nowicka, Warszawa 2017.

Okładka książki - Zdrada małżeńska a rozwód w orzecznictwie sądów polskich

U. Nowicka, B. Nowakowski, Zdrada małżeńska a rozwód w orzecznictwie sądów polskich, Wydawnictwo "Scriptum", Kraków 2018.

 

dr hab. Krzysztof Prokop, profesor uczelni

Okładka książki - Political system of the Republic of Poland during the COVID-19 pandemic

K. Prokop (red.), Political system of the Republic of Poland during the COVID-19 pandemic: continuity and change, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2022.

 

dr Michał Krawczyk

Okładka książki - Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950–1975

M. Krawczyk, Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950–1975– wybór archiwaliów z wprowadzeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2022.

 

dr Monika Niedziółka, dr Bartłomiej Suchodolski

Okładka książki - Współczesne problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce

M. Niedziółka, B. Suchodolski (red.), Współczesne problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.

 

dr Bartłomiej Suchodolski

Okładka książki - Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego

B. Suchodolski, Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2020.

Okładka książki - Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów

M. Cisek, B. Suchodolski (red.), Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017.

 

dr Łukasz Święcicki 

Okładka książki - Od Christianitas do Unii Europejskiej - historia idei zjednoczenia Europy

Ł. Święcicki, A. Wielomski (red.), Od Christianitas do Unii Europejskiej - historia idei zjednoczenia Europy, Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2015.
Okładka książki - Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu

Ł. Święcicki, A. Wielomski, J. Ćwikła (red.), Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2016.

Okładka książki - Przestępstwo i kara w myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej

M. Cisek, Ł. Święcicki (red.), Przestępstwo i kara w myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Radzymin-Siedlce 2018.